Gå til hovedindhold

Udviklingsforståelse

Vi mener, at alle børn har potentialer for udvikling. Vores indsats begynder, hvor barnet er udviklingsmæssigt og med afsæt i barnets interesser, så det er spændende og udviklende for barnet at gå i dagtilbuddet.

Vi mener, at alle børn gør det bedste, de kan i den givne kontekst.

 • Læs op

Indhold

  Vi har generel viden om de forskellige børns særlige behov og søger specifik viden, når det er nødvendigt.

  Udviklingsforståelsen i Specialdagtilbud Skovbrynet afspejler, at børnene har meget forskellige udviklingsprofiler. Vores understøttelse af barnets udvikling sker gennem afsøgning af nærmeste udviklingszone indenfor de forskellige udviklingsområder i et tværfagligt samarbejde.

  Vi fokuserer på relationen mellem barn og omgivelser. Relationen bliver styrende i forhold til planlægning af den pædagogiske indsats. Vores indsats vil tage afsæt i barnets forudsætninger eller være kompenserende med henblik på at styrke udviklingen.

  Barnets personlighed, interesser og kommunikation bliver betydende for den konkrete pædagogik.

  Enhver af barnets handlinger eller udtryk ser vi som kommunikation. Vi forsøger at forstå, hvad barnet ”siger” og at ”svare” på måder, der imødekommer barnet. Vi støtter med respekt for barnets ressourcer og vilkår og vil have selvstændighed og integritet som overordnede mål.

  Gennem deltagelse i en tryg og forudsigelig dagligdag tilegner barnet sig viden og færdigheder. Det sker både gennem leg og strukturerede situationer som spisning, morgensamling, bleskift m.m.

  Dagligdagen tilrettelægges, så barnet har mulighed for at deltage i forskellige typer af situationer/læringsrum med dets særlige forudsætninger og læringsstil. Vores afsæt for tilrettelæggelse af udviklingsbetingelser er barnets interesser, motivation, kompetencer og ressourcer.

  Se pædagogikken under de enkelte afdelinger. Pædagogikken er tilpasset de børn, der er i de enkelte afdelinger.

  Sidst opdateret: 2. april 2024