Tanker om snoezelrummet

Snoezelen er hollandsk og er sammensat ad de to ord ”snuffelen” (snuse) og ”doezelen” (døse). Snoezelen har til hensigt at give en styret, sansemæssig erfaring samt glæde ved at opleve gennem sine sanser. Et barn med nedsat funktionsevne kan have større eller mindre begrænsninger i sit sanseapparat. Omgivelserne og dagligdagens oplevelser kan virke så overvældende, uforståelige og skræmmende, at barnet kan have brug for et afgrænset miljø.

Vi formoder, at snoezelen kan medvirke til en større grad af tryghed, således at barnet er mere modtagelig for sansemæssige oplevelser, og at disse oplevelser bidrager til, at barnets evne til at integrere sanserne bedres.

Tankerne bag snoezelen er at skabe en række forskellige sansestimulerende aktiviteter, som på baggrund af tryghed indbyder til udforskning. Ved at sortere og regulere indtrykkene ud fra det enkelte barns behov, er det hensigten, at det bliver en overskuelig og tryg oplevelse at sanse.

Sanseindtrykkene er individuelt tilpasset det enkelte barns handicap og udviklingsniveau.

Snoezelrummet lægger op til samspil mellem barn og voksen. Udgangspunktet tages i det enkelte barns behov for stimuli, det vil sige, hvad barnet kan lide, eller hvor meget barnet rummer den enkelte dag. Snoezelrummet kan også bruges at to børn, der har glæde af at være i rummet sammen.

Snoezelrummet er designet til, at barnet bl.a. kan:

  • Opleve ro, fred og fordybelse
  • Høre eller føle musik gennem musikanlæg og vandseng med musik i
  • Berøre forskellige ting
  • Se forskellige lys farver på vægge/loft/gulv
  • Bevæge og udfolde sig
  • Mærke varme, vibrationer, bølgeskvulp (vand/musikseng)
  • Være sammen med få andre, børn og voksne
  • Øve tryghed ved at mærke forskel på eksempelvis lys og mørke.

Rummet giver børnene mulighed for egen-aktivitet, ligesom man i højere grad kan tilgodese det enkelte barns behov, interesser og begrænsninger.

Det giver også mulighed for at lave tværfaglige aktiviteter/projekter, hvor der ud fra et barns udfordring kan laves et konkret mål, som der arbejdes med over en kortere eller længere periode.

Den pædagogiske opgave er så i samspillet med barnet at give dem de sansemæssige input, barnet har behov for og glæde af.

Det er desuden en løbende opgave for de to personer med ansvar for snoezelrummet at give vejledning og være inspiratorer for brugen af rummet.