Der afholdes efter behov forældremøder/samtaler for at understøtte samarbejdet mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets trivsel, udvikling og læring.

Det drejer sig fx om:

  • Intro/indskrivningsmøde inden eller kort tid efter barnet begynder
  • Møder vedr. barnets individuelle pædagogiske handleplan (IPH)
  • Forældresamtaler efter behov
  • En gang årligt afholdes konference med deltagelse af interne og eksterne samarbejdsparter, hvor der gøres status og tales fremtidigt arbejde
  • Telefonmøder
  • Forældre-temaeftermiddage.

Der kommunikeres i øvrigt via AULA, digitale værktøjer/apps

Inden for denne ramme kan der forekomme variationer i samarbejdet i de enkelte afdelinger.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

I bestyrelsen sidder forældre og medarbejdere fra de pædagogiske afdelinger.

Som bestyrelsesmedlem har du indflydelse på principper og retningslinjer for hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som træffes. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synspunkter i spil og få indsigt i og indflydelse på, hvad der sker i dagtilbuddet.

Her ses en oversigt over Skovbrynets siddende bestyrelse i 2022-2023.