Gå til hovedindhold

Forældresamarbejde

I forældre kender jeres barn bedst. Vi ved meget om børn med særlige behov og specialpædagogik. Det er afgørende for jeres barns udvikling, trivsel og læring, at vi samarbejder.

 • Læs op

Indhold

  I de år, barnet går i dagtilbuddet, kommunikerer vi med forældrene primært via møder, AULA, eller telefonsamtaler. Hyppigheden og formen afstemmes efter barnets og forældrenes behov.

  Der afholdes forældresamtale i afdelingen for at understøtte samarbejdet mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for barnets trivsel, udvikling og læring. Her vil der blive talt om barnets individuelle handleplan (IPH), som justeres løbende.

  En gang årligt i gennemsnit afholdes konference, hvor der gøres status over barnets udvikling. Her drøftes også, om barnet stadig er i det rette tilbud. I konferencen deltager forældre, medarbejder, pædagogisk leder, evt. terapeut, rådgiver og  andre relevante eksterne samarbejdsparter.

  Der afholdes fælles forældremøde med valg til bestyrelsen i slutningen af august.

  Oversigt over fastlagte møder

  • Intromøde inden eller kort tid efter barnet begynder.
  • Ca.3 måneder efter barnet er begyndt afholdes forældresamtale, hvor barnets individuelle pædagogiske handleplan er dagsordensat.
  • En gang årligt afholdes statusmøde, hvor forældre og kontaktpædagog deltager
  • En gang årligt afholdes konference med deltagelse af forældre og eksterne samarbejdsparter.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  I bestyrelsen sidder forældre og medarbejdere fra de pædagogiske afdelinger.

  Som bestyrelsesmedlem har du indflydelse på principper og retningslinjer for hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som træffes. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synspunkter i spil og få indsigt i og indflydelse på, hvad der sker i dagtilbuddet.

  Bestyrelse 2023 2024

  Sidst opdateret: 2. april 2024