I hver afdeling er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant, der jævnligt holder møder om arbejdsmiljøet med nærmeste leder og tillidsrepræsentant.

Arbejdsmiljøet er på dagsordenen på medarbejderudvalgsmøder (MED) og i bestyrelsen.

Der foretages arbejdsmiljømålinger årligt i afdelingerne, og på baggrund af resultaterne iværksættes tiltag for forbedringer, hvis det er givtigt eller nødvendigt.