Det tværfaglige samarbejde kan dreje sig om rådgiver, pædagogisk konsulent, tale/hørekonsulent, lærere ved overgang til skole med flere.

Nogle af børnene i Skovbrynet er visiteret til pladser, hvor en del af ydelsen er fysio-, ergo- og musikterapi. Nogle børn modtager den ene form for terapi, andre børn modtager to eller tre former alt efter barnets behov og ressourcer.

En forudsætning for det bedste udbytte af det tværfaglige samarbejde er stærke monofaglige medarbejdere, der har gode samarbejdsevner. Det kræver respekt for hinandens faglighed, kommunikative evner og tid sammen i praksis, hvor der sker overlevering af viden, fælles refleksionsrum og arbejde imod fælles mål for barnets trivsel, udvikling og læring.