I Skovbrynet arbejder vi med det enkelte barns udvikling i en cirkulær proces ud fra nedenstående overskrifter

Observer – Data: Kortlægning og registrering – Barnets nærmeste udviklingszone

Reflekter og sæt mål: Vurdering og valg på baggrund af refleksioner med kollegaer og forældre. Målformulering og tilrettelæggelse.

Planlæg – Tegn på effekt og tid for indsats: Pædagogiske handlinger. - Opstilling af succeskriterier/ tegn på effekt

Udfør handlinger: Handlinger og registreringer

Evaluer og juster: Nåede vi det, vi ville? Justering og ny handleplan.